Skip to content

Ampumaratasäännöt

Äetsän Reserviläisten järjestämän ampumaratatoiminnan säännöt (voimassa 1.10.2020 alkaen):

 • Yhdistys järjestää ammuntaa jäsenilleen. Ammuntoihin voivat osallistua myös muiden reserviläisyhdistysten jäsenet.
 • RES-ampumaturvavakuutus vaaditaan ammuntoihin osallistujilta.
 • Ampumaradalla Äetsän reserviläisten ammunnoissa tulee esittää pyydettäessä sekä
  henkilöllisyystodistuksensa että voimassa oleva reserviläisyhdistyksen jäsenkortti ja todistus
  vakuutuksesta.

 • Kaikissa yhdistyksen ammunnoissa oltava nimetty ammunnanjohtaja. Ammunnanjohtaja
  käy ennen ammuntaa läpi turvallisen ammunnan säännöt.
 • Ampumaradan ohjeita on noudatettava. Ammunnanjohtaja edustaa yhdistystä ampumaradalla.

 • Kaikissa yhdistyksen ammunnoissa oltava ensiapuvarusteet ja vähintään yksi
  ensiaputaitoinen.